KHANDESH COLLEGE EDUCATION SOCIETY'S
COLLEGE OF EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION, JALGAON
Affiliated to Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon
KCES's Moolji Jaitha College Campus Jalgaon, Maharashtra, India - 425001

Fee Portal

विद्यार्थ्यांसाठी सूचना -
१) विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन फी भरतांना स्वतःचे नाव अचूक लिहावे.
२) आपल्या कोर्सचे/अभ्यासक्रमाचे नाव वाचूनच फी भरावी.
३) शक्यतो यु.पी.आय. ऍप चा वापर करावा.
४) फी पेमेंट फेल झाल्यास २४ तास वाट पाहावी.
५) फी यशस्वीपणे भरल्याची पावती किंवा स्क्रीन शॉट डाऊनलोड करून ठेवावे.

Sr. No Affiliated University Course Pay Now
01 Kavayitri Bahinabai Chaudhari
North Maharashtra University, Jalgaon
B.Ed. Aided B.Ed. Aided -
Pay Fee
02 B.Ed. Unaided B.Ed. Unaided -
Pay Fee
03 B.P.Ed. B.P.Ed. -
Pay Fee
04 M.P.Ed. M.P.Ed. -
Pay Fee
05 M.Ed. M.Ed. -
Pay Fee
06 YCMOU B.Ed. (YCMOU) B.Ed. (YCMOU) -
Pay Fee
07 DSM (YCMOU) DSM (YCMOU) -
Pay Fee
08 M.A.(Education) YCMOU M.A.(Education)
YCMOU
09 D.Ed. D.Ed. -
Pay Fee
Scroll To Top